ข่าวออนไลน์7HD

กบน. ลดดีเซลรอบ 3 เหลือลิตรละ 33.50 บาท มีผล 24 มี.ค. 66

กบน. ลดดีเซลรอบ 3 เหลือลิตรละ 33.50 บาท มีผล 24 มี.ค. 66
กบน. ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงเหลือ 33.50 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา เห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก 0.50 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 33.50 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกดีเซลใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค 66 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับลดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สามหลังจากในช่วงเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ปรับลดไปแล้ว 2 ครั้งรวม 1 บาท/ลิตร

ทั้งนี้สาเหตุการปรับลดครั้งนี้ เป็นผลมาจากค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลก ดยเฉพาะน้ำมันดีเซลลดลงแต่ไม่มากนัก และยังมีปัจจัยผันผวนอีกหลายด้านที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยตั้งแต่เดือนม.ค. – 15 มี.ค. 66 พบว่าราคาน้ำมันดีเซลเดือนม.ค. เฉลี่ยอยู่ที่ 113.95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

โดยเดือนก.พ. 103.61 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และวันที่ 1 – 15 มี.ค. เฉลี่ย 102.21 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ทั้งนี้ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 20 ก.ค. 66 และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มดีขึ้นมีฐานะติดลบต่ำกว่าหลักแสนล้านบาทแล้ว จึงเห็นควรปรับลดราคาขายปลีกดีเซลให้กับประชาชน