โซเชียล ร้องโรงเรียนปฏิเสธรับเด็กเล็ก 23 คนเข้าเรียนอนุบาล อ้างขัดประกาศ สพป.ตาก เขต 2 เหตุไร้สัญชาติ

โซเชียล ร้องโรงเรียนปฏิเสธรับเด็กเล็ก 23 คนเข้าเรียนอนุบาล อ้างขัดประกาศ สพป.ตาก เขต 2 เหตุไร้สัญชาติ

View icon 185
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | 18.04 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
โซเชียล ร้องโรงเรียนปฏิเสธรับเด็กเล็ก 23 คนเข้าเรียนอนุบาล อ้างขัดประกาศ สพป.ตาก เขต 2 เหตุไร้สัญชาติ ชี้ ขัดรธน. และกฎหมายภายในประเทศ ถามเห็นด้วยกับประกาศนี้หรือ?

วันนี้ (17 มี.ค.66) เพจเฟซบุ๊ก คลินิกกฎหมายอุ้มผาง โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเด็กนักเรียน 23 คนที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียน โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 คลินิกกฎหมายอุ้มผาง โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนจำนวน 23 คน ซึ่งเป็นเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าเรียนต่อชั้นอนุบาล 1-2 ที่โรงเรียนบ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เมื่อคลินิกกฎหมายฯ ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออก “ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งสั่งห้ามมิให้โรงเรียนภายใต้สังกัดฯ รับบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นนักเรียน คือ
1 ผู้หนีภัยจากการสู้รบที่พักอาศัยและมีชื่ออยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว หรือศูนย์อพยพ
2 คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย
3 บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศเดินทางไปกลับบริเวณชายแดน

แน่นอนที่สุด การปฏิเสธไม่รับเด็กเข้าเรียนของโรงเรียน ซึ่งอ้างตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นั้น เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องอย่างชัดแจ้ง การกระทำดังกล่าวยังขัดต่อเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ประสงค์เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ หลักฐานทางทะเบียน และสถานะทางกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 อีกทั้งยังจะเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี อาทิ ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2533 อนุสัญญาสิทธิเด็ก  และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

จากเด็ก 23 คนในวันนี้ จะเพิ่มเป็นเด็กในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เด็กในอำเภอแม่สอด ซึ่งในสถานศึกษาบางแห่ง มีเด็กต่างชาติศึกษาอยู่มากกว่าร้อยละ 50 รวมถึงเด็กในพื้นที่อำเภอพบพระ แม่ระมาด และท่าสองยางที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้วยเช่นกัน
 
เราทราบกันดีว่าจังหวัดตากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญมากในหลายมิติ แต่กลายเป็นว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของประชาชนเช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ กลับมีมุมมองความมั่นคงแบบเก่า ยิ่งกว่าหน่วยความมั่นคงของไทย ซึ่งเข้าใจมานานแล้วว่าชาตินิยมหรือสัญชาตินิยมไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ชายแดนและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ได้

ประเทศไทยได้รับการชื่นชมในทางระหว่างประเทศในเรื่องการให้การศึกษาแก่ทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติเสมอมา ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ฉบับนี้ แสดงถึงความถดถอยในการดำเนินนโยบายเรื่องการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อันส่งผลเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาของไทยสร้างสมมานานหลายสิบปี  จึงขอเรียนถามท่านผู้บริหารว่าท่านเห็นด้วยกับการออกประกาศที่มีเนื้อหาเป็นการเลือกปฏิบัติเช่นนี้หรือไม่?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง