ชาวบ้านเรียกร้องหน่วยงานกลาง ตรวจสอบพระ จ.พิจิตร

View icon 59
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | 08.57 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ศิษยานุศิษย์ และชาวบ้านในจังหวัดพิจิตร รวมตัวกันเผาพริกเผาเกลือ เพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมพระในจังหวัดพิจิตร หลังมีประเด็นต้องสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกง และยักยอกเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัด เพื่ออุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ปี 2556 และเคยร้องเรียนเรื่องนี้กับหน่วยงานรัฐ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงต้องการเรียกร้องให้ส่งหน่วยงานกลางมาตรวจสอบ เพื่อทำความจริงให้กระจ่างต่อสังคม