สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นางสืบพงศ์ สิริสุขะ และ นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล

View icon 259
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.30 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสืบพงศ์ สิริสุขะ ซึ่งถึงแก่กรรม ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สิริอายุ 97 ปี

นางสืบพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2468 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนาฏศิลป์ เริ่มทํางานที่แผนกนาฏศิลป์ กรมศิลปากร โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของผู้แสดงละครรําเสภา เรื่องขุนช้าง ขุนแผน จากนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนจิตรลดา ทําหน้าที่ถวายการสอนพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะทรงพระเยาว์ ตลอดชีวิตได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ที่ร่ำเรียนมาสู่นักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนถึงวัย 89 ปี จึงกราบถวายบังคมเกษียณอายุราชการ โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 5 

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ พันเอก ชลอ สิริสุขะ มีบุตร-ธิดา 2 คน

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปเมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุ ในการพระราชทานเพลิงศพ นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งถึงแก่กรรม ด้วยอาการเลือดออกในสมอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สิริอายุ 75 ปี

นายนาวี เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2491 เรียนจบชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) โดยได้ไปศึกษาต่อด้าน Marketing Strategy ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และเรียนหลักสูตร International Management Program ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายหลังจากเกษียณอายุการทำงาน ในตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ รวมทั้งช่วยงานราชการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
 
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล (สกุลเดิม คุณจักร) มีบุตร-ธิดา 2 คน

ข่าวอื่นในหมวด