Green Report : ไอเดียของใช้ในบ้าน ทำอุปกรณ์ออกกำลังกายให้ผู้พิการ

View icon 41
วันที่ 22 มี.ค. 2566 | 12.53 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต พาไปดูการรวมตัวของกลุ่มจิตอาสา ที่ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา พร้อม ๆ ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

มากันที่ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร ครอบครัวจิตอาสา และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS น้อง ๆ กำลังประดิษฐ์อุปกรณ์ออกกำลังกาย ดัมเบล DIY จากท่อ PVC เก่าหรือใหม่ก็ได้นำมาตัด แล้วกรอกทรายหนัก 1 กิโลกรัม ปิดส่วนปลายท่อให้เรียบร้อย เป็นอันใช้ได้

ส่วนยางยืดกล้ามเนื้อ ทำจากหนังยางที่เหลือเก็บจากในบ้าน นำมาแบ่งเป็นกอง ๆ ร้อยต่อกัน ยาวประมาณ 2 ฟุต เมื่อทำเสร็จส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้นำไปใช้ประโยชน์ดึง ๆ แบบนี้

เบื้องหลังกิจกรรม มีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง คอยสนับสนุน มองว่าเป็นการปลูกฝังให้ลูก ๆ ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม

ซึ่งนอกจากกลุ่มผู้พิการทางสายตา จะได้ทดลองอุปกรณ์ออกกำลังกาย และนำกลับไปเล่นต่อที่บ้านแล้ว ในวันนั้นยังได้จับคู่กับน้อง ๆ จิตอาสา เดินเล่นออกกำลังกายในสวนอีกด้วย

นับเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพลังบวกให้กับผู้ให้ และผู้รับช่วยโลกช่วยเรา ด้วยการนำของใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นของใช้ใหม่

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้