​เงินเข้า 22 มี.ค.66 บัตรเดิมเช็กด่วน! สวัสดิการแห่งรัฐงวดสุดท้าย ถอนเป็นเงินสดได้

​เงินเข้า 22 มี.ค.66 บัตรเดิมเช็กด่วน! สวัสดิการแห่งรัฐงวดสุดท้าย ถอนเป็นเงินสดได้

View icon 43.0K
วันที่ 22 มี.ค. 2566 | 10.18 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดิม เช็กด่วนเงินเข้าครั้งสุดท้าย 22 มี.ค.66 ซึ่งทาง กรมบัญชีกลาง  ได้ตั้งวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2566

ล่าสุด เงินเข้าวันนี้ 22 มี.ค. (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) เป็นงวดสุดท้ายแล้ว ดังนี้

​- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม จะสามารถใช้บัตรฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 แล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 14.59 ล้านคน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ" โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โอนงวดแรก สำหรับผู้ผ่านการยืนยันตัวตน(หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว) จะได้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้ (เปลี่ยนแปลงจากบัตรเก่า)

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับจากที่ได้ 200-300 บาท ไม่เท่ากัน เป็นให้คนละ 300 บาท เท่ากันทั้งหมด
2.ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เดิมให้ 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3.เงินค่าเดินทาง ของเดิมให้ 500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท เท่ากันทุกพื้นที่ ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท
4.ค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน จ่ายให้เท่าเดิม

ทั้งนี้หากยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้

ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มีนาคม -26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง