ห้องข่าวภาคเที่ยง

เลือกตั้งต้องรู้ : ไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ

เลือกตั้งต้องรู้ : ไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ

หากไม่ไปใช้สิทธิ จะถูกจำกัดสิทธิ หมดโอกาสยื่นร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง หรือจะลงสมัคร สส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นก็ไม่ได้ จะเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ และยังห้ามเป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง รวมถึงตำแหน่งการเมืองอื่น ๆ เป็นเวลา 2 ปีด้วย

"เลือกตั้ง'66 วาระคนไทย"

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd