เลือกตั้ง 2566 : กทม. อนุญาตให้ปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง สส. กทม. 16 พื้นที่

เลือกตั้ง 2566 : กทม. อนุญาตให้ปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง สส. กทม. 16 พื้นที่

View icon 140
วันที่ 27 มี.ค. 2566 | 17.59 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กทม. อนุญาตให้ปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง สส. กทม. 16 พื้นที่ โดยผู้ประสงค์ขอใช้สถานที่ จะต้องตำเนินการตามหลักเกณฑ์

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯกทม. กล่าววันนี้ (27 มี.ค. 66) ว่า การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส. ว่าได้มีการออกประกาศพื้นที่ในการหาเสียงแล้ว และมีการประกาศจุดติดตั้งป้ายให้หาเสียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

ดังนั้นจึงมีการจัดทำคู่มือให้แต่ละเขต เตรียมตัวให้พร้อม รวมถึงการวางตัวของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ การดูแลความสะอาดความระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการจองคิวในการปราศรัยหาเสียงต่าง ๆ เพราะกทม. มีพื้นที่ให้ ซึ่งต้องออกมาเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดความชัดเจน และโปร่งใส

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

1. ลานคนเมือง เขตพระนคร
2. สวนจตุจักร เขตจตุจักร
3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร
4. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย
5. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
6. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม
7. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง
8. สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ
9. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน
10. สวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค
11. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี
12. สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
13. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด
14. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ
15. ศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก
16. สถานที่แห่งอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถานที่พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ พรรคการเมือง ที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่ตังกล่าว จะต้องตำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2. สถานที่ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่นั้น ๆ ในวัน และเวลาราชการ โดยให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวัน เข้าใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. ผู้ยื่นคำร้องขอใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเวทีในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมาเอง กรุงเทพมหานครจะอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เท่านั้น

4. หากเกิดความเสียหายจากการใช้สถานที่ในการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้ขอใช้สถานที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

5. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำหนด

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd