องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัว นางสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว ราษฎรจังหวัดตรัง

View icon 81
วันที่ 29 มี.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่บ้านเลขที่ 1004 ถนนวังตอ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ ครอบครัวนางสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว ราษฎรจังหวัดตรัง ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 301 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณา และตามที่ นางสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านเพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง โดยมีส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาช่วยสนับสนุนแรงกาย และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการและประชาชน ในการนี้ นางสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว และครอบครัว ได้กล่าวแสดงความรู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่ง และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง