พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และระนอง

View icon 136
วันที่ 22 ธ.ค. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนซึ่งทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 จำนวน 650 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 4) ณ ลานกิจกรรมค่ายสิรินธร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 จำนวน 250 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพเรือ) ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับหัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบ

ต่อจากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 รวม 500 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองกำลังเทพสตรี) ณ พื้นที่ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 25 อำเภอกระบุรี และฐานปฏิบัติการเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4105 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบก ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพราน และทหารเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด