เลือกตั้ง 2566 : ป้ายหาเสียง ต้องทำและติดให้ถูกต้อง

View icon 101
วันที่ 31 มี.ค. 2566 | 11.21 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ช่วงนี้ มองไปทางไหน ก็จะเห็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งเต็มไปหมด ตามเสาไฟฟ้า ต้นไม้ข้างทาง บางป้ายเกะกะขวางทาง ก่อความเดือดร้อนรำคาญ 

ป้ายหาเสียง ต้องทำและติดให้ถูกต้อง
เป็นทุกยุคทุกสมัย ที่ป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะถูกร้องเรียนกีดขวางทางสัญจร ทั้งทางเท้า มุมอับ บดบังสายตาทำทัศนวิสัยการมอง จนหลายครั้งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ไว้ชัดเจนว่า แผ่นป้ายหาเสียงต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร และต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน วันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัด และการติดป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ ความกว้างไม่เกิน 400 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 750 เซนติเมตร ได้เขตเลือกตั้งละ 1 แผ่น

ไม่เพียงขนาด แต่วิธีการติดป้าย ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นระเบียบ มั่นคงแข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ไม่สร้างความเสียหายต่อสถานที่ต่าง ๆ และต้องไม่ติดทับซ้อนกับป้ายผู้สมัครอื่น หรือติดนอกบริเวณที่กำหนด

พบติดป้ายผิด ป้ายถูกทำลาย ต้องรีบแก้ไข
โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สมัครหลายคน ที่พบเห็นป้ายหาเสียงติดผิดจุด ผิดตำแหน่ง ก็เร่งแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าการติดป้ายหาเสียง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต เข้มงวดอย่างมาก

การติดป้ายในซอย ต้องห่างจากปากซอยไม่น้อยกว่า 10 เมตร จะติดที่เสาไฟการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1 แผ่นป้าย ต่อ 1 แห่ง โดยมีระดับความสูงไม่เกิน 3 เมตร 50 เซนติเมตร และไม่อนุญาตให้ติดบนเสาที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เสาที่อยู่ตามทางโค้ง หรือเสาที่อยู่ปากทางเข้าซอย

หากป้ายชำรุดเสียหาย การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อเลือกตั้งเสร็จต้องรีบรื้อถอน แก้ไขโดยเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถูกรื้อถอน ปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ แล้วไปคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคนั้นด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา เริ่มพบการทำลายป้ายหาเสียงในหลายพื้นที่ บรรดาพรรคการเมืองต่างร้องขอความเห็นใจ หากป้ายหาเสียงก่อความเดือดร้อนรำคาญ ขอให้รีบแจ้ง จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข แต่ถ้าหวังผลทางการเมืองก็เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร

ผู้ติดป้ายหาเสียงผิด ทำลายป้าย มีโทษตามกฎหมาย
ผู้ทำลายป้ายหาเสียง จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ฐานทำให้เสียทรัพย์ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีโทษในอัตราเดียวกัน

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd