คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องสอบผู้บริหาร-จนท.เทศบาล ชำแหละรถหลวงขายเข้ากระเป๋า

View icon 158
วันที่ 28 เม.ย. 2566 | 20.12 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข7 วันนี้ มีประเด็นร้องเรียน ว่ามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแห่งหนึ่ง ลักทรัพย์สินของราชกาชการไปขาย แต่ผู้บริหารกลับเพิกเฉย รายละเอียดเป็นอย่างไร คุณจิรเมธ กลับวงษ์ ลงพื้นที่ติดตามจากรายงาน

สภาพของรถกระบะ 4 ประตู ถูกชำแหละคัดแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เห็นอยู่นี้ ถูกระบุว่าเป็นรถยนต์ส่วนกลางปลดละวางของเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี และถูกเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันนำไปขาย แลกเงินไปใช้ส่วนตัว แทนที่จะต้องเข้าเทศบาล

เอกสารบันทึกการประชุม เป็นหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนนำมาแสดง ยืนยันว่าเรื่องราวความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นนี้ เป็นประเด็นที่ผู้บริหารรับทราบ แต่กลับเพิกเฉย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริหารเทศบาลตั้งใจจะประวิงเวลา ละเลยการตรวจสอบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการชำแหละชิ้นส่วนไปจำหน่ายด้วยหรือไม่

หลังได้รับข้อมูล คอลัมน์หมายเลข 7 จึงเดินทางไปยังเทศบาลตำบลหลักหก เพื่อติดตามและสอบถามข้อมูลอีกด้าน แต่ไม่พบกับผู้บริหาร ก่อนจะได้รับการติดต่อกลับและชี้แจงในภายหลังว่าไม่ได้เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงแต่ขณะเกิดเรื่องเป็นช่วงที่ป่วย และหลังทราบเรื่อง ก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที

จากการลงพื้นที่ติดตาม ยังพบว่า เรื่องราวความไม่ชอบมาพากลนี้ ยังถูกร้องเรียนไปยังองค์กรตรวจสอบ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งหากมีความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง