เลือกตั้ง 2566 : หลักฐานแสดงตัว ที่สามารถยื่นใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เลือกตั้ง 2566 : หลักฐานแสดงตัว ที่สามารถยื่นใช้สิทธิเลือกตั้งได้

View icon 147
วันที่ 8 พ.ค. 2566 | 16.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หลักฐานแสดงตัว ที่สามารถยื่นใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ ที่ 14 พ.ค. 66 ที่กำลังจะถึงนี้ เวลา 08.00 - 17.00 น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่

1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวเจ้า หน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต
3. ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE 
4. บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน ThaiID

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd