ถกไม่เถียง : ก้าวไกล แลนด์สไลด์ แต่ใครจะได้เป็น นายกฯ

View icon 135
วันที่ 15 พ.ค. 2566 | 17.12 น.
ถกไม่เถียง
แชร์
ถกไม่เถียง - หลังทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ร่วมวิเคราะห์ถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาล และทิศทางของ สว. ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd