ท้วงติงถอยกลับกัญชาไปเป็นยาเสพติด

View icon 40
วันที่ 24 พ.ค. 2566 | 20.02 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - มีเสียงท้วงติงประเด็นที่จะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ไม่ควรให้กระทบกับการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ และความเป็นพืชเศรษฐกิจ

จากกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงว่า 1 ในข้อตกลงร่วม (MOU) ในการจัดตั้งรัฐบาล มีประเด็นที่จะนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด โดยมีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชา 

เภสัชกรหญิง ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยเฉพาะสารสกัด CBD ที่ใช้รักษาผู้ป่วยในระยะประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งที่ทำเคมีบำบัด รวมไปถึงผู้ป่วยโรคลมชัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตำรับยาแพทย์แผนไทย มีกัญชาเป็นส่วนผสม สืบทอดกันมา 16 ตำรับ อาทิ ยาศุขไสยาสน์ และยาแก้ลมแก้เส้น เป็นต้น

ทีมข่าวลงพื้นที่ร้านกัญชา ย่านสุขุมวิท มีทั้งเครื่องดื่มผสมกัญชา และดอกกัญชา เจ้าของร้านยืนยันการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการตรวจสอบควบคุมสาร THC ไม่เกิน 0.2% แต่หากในอนาคตกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เชื่อว่าจะมีปัญหาหลายอย่างตามมา แต่เห็นด้วยที่จะต้องมีการควบคุมให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งป้องกันเด็ก และเยาวชน ไม่ให้เข้าถึง 

ส่วนร้านจำหน่ายกัญชาในจังหวัดภูเก็ต มีไม่ต่ำกว่า 1,000 ร้าน ผู้ประกอบการต่างไม่เห็นด้วยกับการนำเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เพราะได้ลงทุนไปมากแล้ว และจะกระทบถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกกัญชาส่งขายด้วย จึงควรหาทางให้กัญชาไปต่อได้ ในมิติของพืชเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว