News

LIVE : ก้าวไกล แจงข้อสงสัย ขึ้นค่าแรง 100 วันแรก และนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

วันนี้ 25 พ.ค.2566 ที่พรรคก้าวไกล นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวอัพเดทความคืบหน้า การจัดตั้งรัฐบาล ระบุเสียงของ สว.ไปในทิศทางบวก โหวตให้นายพิธ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคก้าวไกลยืนยันจำเป็นต้องมีตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไว้กับพรรคก้าวไกล และมั่นใจเพื่อไทยที่จะร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ การแทงข้างหลังไม่เกิดขึ้นแน่นอน

ส่วนกรณี สส.ก้าวไกลลดลง 1 ที่นั่ง ก้าวไกลยันไม่กระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาล และปมข้อสงสัยขึ้นค่าแรง 100 วันแรก 450 บาท ยังต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมยังต้องพูดคุยเจรจากับพรรคร่วมเพิ่มในการขึ้นค่าแรง โดยเพื่อไทยสนับสนุนค่าแรง 450 บาท ส่วนเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาท รอความคืบหน้าอีกครั้ง

และนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด พรรคก้าวไกลเผยหากมีประกาศจากสธ.ว่ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้ที่ปลูกกัญชาก่อนหน้านี้ ปลูกถูกต้องตามกฎหมาย ถือว่าไม่ผิดกฏหมาย