เลื่อนขายทอดตลาดรถทัวร์ คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ

View icon 62
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 13.23 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศเลื่อนประมูลขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถบัส หรือรถทัวร์ จากคดีทัวร์ศูนย์เหรียญออกไปก่อน หลังตรวจสอบพบว่าอะไหล่รถยนต์บางคันเสื่อมสภาพ ต้องรอตรวจสอบ ซ่อมแซม และประเมินราคาใหม่

สำหรับการประมูลรถของกลางดังกล่าว เพราะเป็นทรัพย์เสื่อมสภาพ มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา จำเป็นต้องขายทอดตลาด แล้วเก็บรักษาเงินสดไว้แทน ซึ่งเมื่อปี 2561 คดีแพ่งฟอกเงินทัวร์ศูนย์เหรียญ ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องของอัยการ และให้คืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่เจ้าของ ก่อนจะมีการยื่นอุทธรณ์คดีนี้ ทำให้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง