พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก กำหนดทิศกิบลัตได้ 28 พ.ค.นี้

พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก กำหนดทิศกิบลัตได้ 28 พ.ค.นี้

View icon 172
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 10.41 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สดร. ระบุวันที่ 28 พ.ค.นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่กะบะฮ์ เมืองมักกะฮ์ ซาอุดิอาระเบีย พี่น้องชาวมุสลิมจะรู้ทิศกิบลัต ทิศที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม

วันนี้ (26 พ.ค.66)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)  รายงานว่า ในวันที่ 28 พ.ค.นี้ จะสามารถกำหนด “กิบลัต” หรือทิศละหมาดได้  เนื่องจากเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์

สำหรับทิศกิบลัต คือ ทิศที่หันไปยัง กะบะฮ์ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นทิศที่มีความสำคัญมากกับชาวมุสลิมทั่วโลก เนื่องจากทุก ๆ ครั้งที่ปฏิบัติศาสนกิจ ชาวมุสลิมจะต้องหันหน้าไปยังทิศกิบลัตเสมอ หนึ่งในกฎเกณฑ์ของการละหมาดที่ถูกต้องคือการผินหน้าไปยังมัสยิดอัลฮารอม เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ดังนั้น เป็นความจำเป็นที่มุสลิมทั่วโลกจะต้องรู้ว่าทิศกิบลัตอยู่ทางทิศไหนในพื้นที่ของตนเอง เพื่อทำการละหมาดได้อย่างถูกต้อง

การหาทิศกิบลัต  ไม่เป็นเรื่องยากสำหรับผู้อยู่อาศัยโดยรอบกะบะฮ์ ชาวมักกะ และพื้นที่ใกล้เคียง แต่สำหรับมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ข้ามน้ำ ข้ามทวีป เขาจะทราบได้อย่างไรว่าทิศไหนคือทิศกิบลัต? ด้วยเหตุผลนี้ นักวิชาการอิสลามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้คิดค้นวิธีการเพื่อกำหนดหาทิศทางกิบลัตที่แม่นยำ โดยใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ควบคู่กันในการกำหนด เพื่อคำนวณหาทิศกิบลัตสำหรับพื้นที่ห่างไกล เช่น การใช้เงาของดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวต่าง ๆ และการสังเกตจันทร์เสี้ยว
 
หนึ่งในวิธีการที่ง่ายและแม่นยำ คือการสังเกตเงาของวัตถุ ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ในช่วงประมาณ 12:00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว ค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์จะเท่ากับค่าละติจูดของเมืองมักกะฮ์ เวลาเที่ยงวันของซาอุดีอาระเบีย (ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียนท้องถิ่น) ตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 16:00 น. เนื่องจาก เวลาของประเทศไทยจะเร็วกว่าซาอุดีอาระเบีย 4 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ชาวไทยมุสลิมสามารถใช้ในการหาทิศกิบลัตได้โดยการใช้วัตถุที่มีความยาว เช่น แท่งไม้ แท่งเหล็ก วางตั้งฉากทำมุม 90 องศากับพื้น บริเวณที่โล่งแจ้ง ในวันและเวลาข้างต้น และให้สังเกตเงาของวัตถุ ทิศกิบลัตจะอยู่ตรงข้ามกับเงาที่ทอดยาวมาจากวัตถุนั่นเอง 

ชาวมุสลิมในประเทศที่มีกลางวันร่วมกับซาอุดีอาระเบีย จะใช้วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่กะบะฮ์ในการกำหนดหาทิศกิบลัตปีละ 2 ครั้ง คือ ประมาณวันที่ 27-28 พฤษภาคม และ 16-17 กรกฎาคมของทุกปี

สำหรับปีนี้ วันที่ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากที่กะบะฮ์จะตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:16 น. ตามเวลาประเทศไทย ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจะสามารถกำหนดทิศกิบลัตได้ในวันและเวลาข้างต้นนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง