“บี-กมลาสน์ เอียดศรีชาย” ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD  ปลื้มใจ ได้รับรางวัล "เงือกทองคำ"ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลาบ้านเกิด

“บี-กมลาสน์ เอียดศรีชาย” ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD ปลื้มใจ ได้รับรางวัล "เงือกทองคำ"ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลาบ้านเกิด

View icon 184
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 18.00 น.
ข่าวในประเทศ
แชร์
สมาคมชาวสงขลา เชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน มอบรางวัล "เงือกทองคำ" ให้ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด “บี-กมลาสน์ เอียดศรีชาย” ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD  ปลื้มใจ ที่ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้ด้วย


“บี-กมลาสน์ เอียดศรีชาย” ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD  ปลื้มใจ หลังได้รับรางวัล"เงือกทองคำ "จากสมาคมชาวสงขลา ( 26 พ.ค.66 )  โดยก่อนหน้านี้  สมาคมชาวสงขลา ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน ด้วยการมอบรางวัลเงือกทองคำ ให้กับองค์กร ผู้สร้างชื่อเสียง  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นองค์กรและบุคคลที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีดร.กานต์ บุญศิรินายกสมาคมชาวสงขลาเป็นประธานมอบรางวัล ที่สำนักงานสมาคมชาวปักษ์ใต้
   
จุดเริ่มต้นของการมอบรางวัล มาจากต้นแบบของการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 9 ร่วมเพื่อชาวสงขลา ข้อที่ 2 ที่ว่า ร่วมธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของผู้มีคุณูปการต่อจังหวัดสงขลา สำหรับในปีแรกได้พิจารณามอบรางวัล จำนวน 23 รางวัล ให้กับองค์กรและบุคล มีดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ อุปนายกสมาคมชาวสงขลาเป็นประธานพิจารณารางวัล

สำหรับองค์กรและบุคคลผู้เข้ารับรางวัล เช่น บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) นายอนุกูล ปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิชัย โภชนกิจประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายวิทยา แก้วมีรองอธิบดีกรมชลประทาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) นายเอนก นาวิกมูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นายจิโรจน์ โชติพันธุ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธรรมนูญ จุลมณีโชติอดีตรองผู้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทย นายขจร จันทรัตน์ อดีตรองอธิบดีอัยการสำนักคดีแพ่งกรุงเทพใต้  พล.ท.อนันต์ เครือแก้วอดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระทรวงกลาโหม นายอำนวย ซุ้นสุวรรณ อดีตนายกสมาคมชาวสงขลา  รวมถึง น.ส.กมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ซึ่งพื้นเพเดิม อยู่ที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัลสาขา "คนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จ.สงขลา" ในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมชาวสงขลามีความตั้งใจจะพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นประจำทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง