เปิดภาพ พระมหาสังข์ มูลค่า 20 ล้านบาท

View icon 582
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | 09.08 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นี่เป็นภาพของ "พระมหาสังข์ ทักษิณาวัตร ทรงสุวรรณภูมิ" ที่ได้รับการประดับ และตกแต่ง โดย นายอาทร เตชะพนาลัย ครูช่างศิลปหัตถกรรมงานเครื่องทองโบราณ โดย "พระมหาสังข์ ทรงสุวรรณภูมิ" เป็นหอยทะเลฝาเดียว ส่วนปลายเป็นเกลียวแหลมยาว หาได้ยากตามธรรมชาติ มักถูกนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งไทยเคยพบ "พระมหาสังข์" ลักษณะนี้ในพื้นที่ทะเลแถบอันดามัน กระทั่งเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 ทำให้ไม่มีโอกาสพบ "พระมหาสังข์" ในไทยอีก

สำหรับ "พระมหาสังข์ ทักษิณาวัตร ทรงสุวรรณภูมิ" เคยมีผู้เสนอราคา 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของตัดสินใจเก็บรักษาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีคุณค่าต่อจิตใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง