ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า วันงดสูบบุหรี่โลก

View icon 55
วันที่ 31 พ.ค. 2566 | 11.22 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ประเด็นรณรงค์ เน้นการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีพิษภัยอันตราย ไม่ได้น้อยไปกว่าบุหรี่มวน มีความเสี่ยงทั้งมะเร็งและโรคถุงลมโป่งพอง

ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า วันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า กำจัดทิ้งลงถังขยะ และเสวนาประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า วิกฤตสุขภาวะของเยาวชน 

ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุ บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนไม่ต่างกัน มีสารนิโคตินทำให้เกิดโรคสมองติดยา บุหรี่ไฟฟ้ายังมีผลข้างเคียงถึงหลอดเลือด สมอง หัวใจ นำไปสู่โรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด 

นอกจากนี้ คุณหมอยังฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้พิจารณานโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรอบคอบ ย้ำไทยยังไม่พร้อมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

1 ในนโยบายของพรรคก้าวไกล เน้นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะอนุญาตให้มีการผลิต นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยได้ เป็นการนำธุรกิจผิดกฎหมายและอยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดิน เพื่อกำกับควบคุมอย่างเข้มข้น และมีข้อจำกัดอายุผู้สูบ มีมาตรการในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เช่น การห้ามแต่งกลิ่นและรสของผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบในที่สาธารณะ การห้ามโฆษณาและจัดโพรโมชัน

เรื่องนี้ ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไม่เห็นด้วยกับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาจากใต้ดิน เพราะเท่ากับเปิดทางให้มีคนสูบมากขึ้น ต่อไปผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้น เป็นภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

องค์การเภสัชกรรม วิจัยยาไซทิซีน เลิกบุหรี่ 
หลายคนตั้งใจ อยากเลิกบุหรี่ให้ได้ ให้เป็นของขวัญกับตัวเอง ให้ชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัวดีขึ้น ล่าสุด องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ผ่านการศึกษาวิจัยทางคลินิก ทดลองในอาสาสมัครมนุษย์แล้ว ปลอดภัย ให้ประสิทธิผลดี อยู่ระหว่างการขออนุมัติขึ้นทะเบียน อย. เป็นยาควบคุมพิเศษ เพิ่มจาก 5 รายการ มีอยู่ อาทิ นิโคตินทดแทน และยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง