ค้านไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

View icon 39
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 | 07.35 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ประเด็นรณรงค์ เน้นที่พิษภัย และอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ได้น้อยไปกว่า บุหรี่มวน เสี่ยงทั้งมะเร็งและโรคถุงลมโป่งพอง

วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า กำจัดทิ้งลงถังขยะ และเสวนาประเด็น บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤตสุขภาวะของเยาวชน โดยระบุบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ไม่ต่างกัน มีสารนิโคติน ทำให้เกิดโรคสมองติดยา บุหรี่ไฟฟ้ายังมีผลข้างเคียงถึงหลอดเลือด สมอง หัวใจ นำไปสู่โรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด 

นอกจากนี้ยังฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้พิจารณานโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรอบคอบ ย้ำไทยไม่พร้อมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ 1 ในนโยบายของพรรคก้าวไกล เน้นควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยอนุญาตให้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายได้ เพื่อนำธุรกิจผิดกฎหมายมากำกับควบคุมอย่างเข้มข้น จำกัดอายุผู้สูบ และป้องกันนักสูบหน้าใหม่

ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไม่เห็นด้วยกับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาจากใต้ดิน เพราะเท่ากับเปิดทางให้มีคนสูบมากขึ้น ต่อไป ผู้ป่วย ก็จะเพิ่มขึ้น เป็นภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

หลายคนตั้งใจ อยากเลิกบุหรี่ให้ได้ ให้เป็นของขวัญกับตัวเอง ให้ชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวดีขึ้น ล่าสุด องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติขึ้นทะเบียน อย. เป็นยาควบคุมพิเศษ เพิ่มจาก 5 รายการมีอยู่ อาทิ นิโคตินทดแทน และยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว