สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

View icon 155
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.46 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566

นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินการจัดการประกวดฯ
 
นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ นางอนิมา อาจารยะ ธกาล (Mrs. Anima Acharya Dhakal) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด