ปมปัญหาแพทย์ภาระงานหนัก ขอลาออก

View icon 18
วันที่ 8 มิ.ย. 2566
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ปัญหาแพทย์ขอลาออก เป็นปัญหาที่เรื้อรัง กัดกินระบบสาธารณสุขไทยมานานหลายปี ส่วนใหญ่ที่พบ คือ เวลาทำงานที่มากเกินไป ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับ 

ปมปัญหาแพทย์ภาระงานหนัก ขอลาออก
ตัวอย่างคือกรณี คุณหมอปุยเมฆ หรือ แพทย์หญิงนภสร วีระยุทธวิไล ตัวคุณหมอเป็นแพทย์อินเทิร์น ต้องมาอยู่เวรทั้งคืน และตรวจคนไข้รอบเช้าต่ออีก 40 คน ล้นวอร์ด เสริมเตียงไปถึงหน้าลิฟต์ เป็นภาพที่ทำให้หดหู่ใจ แล้วยังมาเจอเพื่อนร่วมงาน หรือ สตาฟ พูดจากดดัน ตรวจรักษาเร็วขึ้น

แพทย์อินเทิร์น คือ แพทย์จบใหม่ทำงานใช้ทุน หลังเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ 6 ปี จากนั้นต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลาอีก 1 ปี

สธ.วางเป้า 3 เดือน แก้ไขแพทย์ทำงานเกินเวลา 
ปัญหาแพทย์ทำงานเกินตัวแบบนี้ สืบเนื่องมาจากแพทย์มีไม่เพียงพอ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่าปัจจุบันมีแพทย์ประมาณ 50,000-60,000 คน เป็นแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข 24,649 คน หรือ 48 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องดูแลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพฯ 45 ล้านคน เฉลี่ยต่อประชากร แพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,000 คน ทั้งที่มาตรฐานโลก คือ แพทย์ 3 คนต่อประชากร 1,000 คน อีก 2 ปัญหาที่พบ คือ แพทย์กระจุก ไม่กระจาย อยู่ในกรุงเทพมหานคร กว่า 10,000 คน มากกว่าจังหวัดอื่น ๆ หลายเท่าตัว

และพบว่า มีแพทย์ใน 9 โรงพยาบาล มีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 64 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จนขึ้นระดับสีแดง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในภาคอีสาน เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลแล้ว แพทย์ควรทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สหภาพแพทย์ หวัง รมว.สธ.คนใหม่ แก้ปัญหาแพทย์ลาออก
ขณะที่ สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ออกแถลงการณ์รู้สึกผิดหวังที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่ได้พูดถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ความโปร่งใสในการจัดสรรภาระงาน รวมไปถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม หรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

พร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ คืนความเป็นธรรมให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญ

สธ.เร่งหารือแพทยสภา แก้ปัญหาแพทย์ลาออก - งานหนัก 
โดยวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะหารือทางออกร่วมกัน กับแพทยสภา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่พิจารณา รวมถึงการเพิ่มกรอบอัตรากำลังแพทย์ด้วย