ผบ.ตร.สั่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาคัดเลือก ตร.สัญญาบัตร ใหม่

View icon 41
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 | 20.01 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - หลังถูกสังคมจับตาเรื่องหลักสูตร "กอส." ซึ่งเป็นการอบรมบุคคลภายนอกเป็นตำรวจสัญญาบัตร ว่าเป็นช่องทางช่วยให้ผู้กองหญิงเลื่อนตำแหน่งรวดเร็วผิดปกติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ปัญหานี้แล้ว

จากกรณีดรามา ผู้กองแคท ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็น "ร้อยตำรวจเอกหญิง" อย่างรวดเร็ว รวมถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลของตำรวจรายอื่น ๆ ที่สำเร็จ หลักสูตรการอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ กอส. แล้วได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นการพิจารณาเลื่อนยศตามระเบียบและกฎหมาย ก็ตาม

พลตำรวจโท อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ, คำสั่ง, กฏ ก.ตร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตรแล้ว ซึ่งจะรวมไปถึงการเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเปิดรับทั้งบุคคลภายนอก และบุคคลภายในองค์กร ที่จะเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับใหม่ โดยให้นำกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวในช่วงนี้ทั้งหมด มาถอดบทเรียนประกอบการพิจารณา เพื่อยกร่างกฎระเบียบใหม่ด้วย

โดยระเบียบฉบับใหม่มีเป้าหมายเปิดกว้าง รับบุคคลมีคุณภาพมาเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร กระบวนการคัดเลือกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงความต้องการของหน่วยงานที่เปิดรับ นอกจากนี้จะพิจารณาเพิ่มโควตารับคนภายในองค์กรให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา ให้มีการแข่งขันกันเองเป็นสัญญาบัตรได้ในสายงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยังยืนยันด้วยว่า นับตั้งแต่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงกว่า 8 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีการเปิดรับบุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจตามที่หน่วยงานร้องขอแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง