ปฏิรูปตำรวจ 8 ปี กู้วิกฤตศรัทธาหรือดิ่งเหว

View icon 12
วันที่ 18 ก.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - นักวิชาการหลายคนต่างออกมายืนยันว่า ถึงเวลาที่ต้องปฎิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กลับมาอีกครั้ง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการเสวนาเรื่อง ปฏิรูปตำรวจ กู้วิกฤตศรัทธาหรือดิ่งเหว โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วม

เนื้อหาสำคัญที่มีการพูดถึงคือเรื่องการปฏิรูป ศาสตราจารย์พิเศษวิชา ให้ความเห็นว่า องค์กรตำรวจเป็นองค์ขนาดใหญ่ รวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลาง ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง มีบุคคลภายนอกเข้ามาหาผลประโยชน์ ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง ปัญหาส่วย และผลประโยชน์ต่าง ๆ การปฏิรูปทำได้โดยลดขนาดอำนาจ ไม่ให้รวมศูนย์กลาง และเพิ่มอำนาจในระดับจังหวัด 

ส่วน พันตำรวจเอก วิรุตม์ ชี้ว่า การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือต้องปฏิรูป เจ้าพนักงานตำรวจต้องเป็นงานพลเรือน ไม่มีชั้นยศ เหมือนในต่างประเทศ ซึ่งเคยมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ให้ย้ายตำรวจ 13 หน่วยงาน เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจรถไฟ ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจร ตำรวจป่าไม้ ไปให้กระทรวงที่มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เหมือนกับการแยกหน่วยดับเพลิงออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอดีต ไม่ใช่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ

ส่วนการที่นายกรัฐมนตรี จะต้องมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ อยากเสนอให้ชะลอการแต่งตั้งออกไปก่อน และให้ตั้งเป็นตำแหน่งรักษาราชการก่อน 3 เดือน เพื่อทดลองงาน โดยเรียงตามความอาวุโส หากใน 3 เดือน สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ และลดปัญหาส่วยลงได้ ก็ค่อยเลือก หากแก้ปัญหาไม่ได้ ให้แคนดิเดตลำดับถัดไปขึ้นมาทดลองงานแทน เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการทำงาน ได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด