Green Report : ฟื้นชีวิต คลองแม่ข่า บทเรียน 16 ปี แก้ไขน้ำเน่า

View icon 16
วันที่ 18 ก.ย. 2566
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งในจุดเช็กอินของจังหวัดเชียงใหม่ ที่พลาดไม่ได้ตอนนี้ คือ "คลองแม่ข่า" ที่กลายเป็นถนนคนเดิน มีการเปิดร้านขายของ คลองตัดผ่านด้านหลังบ้านของชาวบ้าน แต่กว่าจะมาเป็นเหมือนทุกวันนี้ คลองแม่ข่าเคยเป็นน้ำเน่าถูกร้องเรียนมาโดยตลอด ไปติดตาม

จากที่เคยเป็นคลองน้ำเสีย บางช่วงของคลองฟื้นฟูจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจุดไฮไลต์ช่วง "ตอนกลาง" คลอง ตรงสะพานระแกง ถึงชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม 775 เมตร ปรับภูมิทัศน์และบ้านเรือนให้เข้ากับพื้นที่ จนได้รับสมญา "คลองโอตารุ" เชียงใหม่ ซึ่งเทศกาลนักท่องเที่ยวมาเยือนหลักหมื่นคนต่อวัน

ล่าสุด เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมขยายเฟส 2 เปลี่ยนหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน อีก 500 เมตร สิ้นเดือนนี้เริ่มดำเนิน แล้วเสร็จใน 180 วัน

ขณะที่ "ต้นน้ำ" คลองแม่ข่า บริเวณบ้านพระนอน และบ้านป่ารวก ก็ถูกแปลงโฉมให้เป็นสวนสวย คุณภาพน้ำดี มาพักผ่อนและออกกำลังกายได้

อาจารย์วสันต์ หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนน้ำเน่าคลองแม่ข่า เล่าว่า บทเรียน 16 ปี ในการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง ไล่ไปปลายน้ำ ซึ่งคลองแม่ข่ายาว 31 กิโลเมตร เดิมทีคุณภาพน้ำพอใช้ แต่พอผ่านเมืองกลับเสื่อมโทรมก่อนไหลลงแม่น้ำปิง จากปัญหาน้ำต้นทุนน้อย น้ำเสียชุมชนระบายลง และการกีดขวางทางน้ำ

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้