กรมราชทัณฑ์ ปฏิเสธข่าว ทักษิณ ขอพักการลงโทษ

View icon 43
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | 05.11 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ช่วงที่ผ่านมา แทบจะเรียกได้ว่าข่าว "กำนันนก" กลบข่าวอื่น ชิงพื้นที่ข่าวอื่น ๆ ไปแทบจะทั้งหมด รวมถึงข่าวอาการป่วยของ นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ หลายคนอาจฉุกคิด หรือมีข้อสงสัยว่าตอนนี้ นายทักษิณ ยังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ แต่มีกระแสข่าวออกมาว่า ได้มีการยื่นขอเข้าโครงการพักการลงโทษ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้

สืบเนื่องจากกระแสข่าว นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังเด็ดขาด มีการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือ พิการ หรือ มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 

เรื่องนี้ นายสิทธิ สุธีวงศ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ ยืนยันว่า กรมราชทัณฑ์ ยังไม่ได้รับทราบถึงการยื่นเอกสารดังกล่าว แต่ตามกระบวนการขอพักโทษแล้ว หากผู้ต้องขังทำเรื่องส่งเข้ามา เรือนจำจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังใน 2 กรณี คือ แบบปกติ ผู้ต้องขังต้องโทษจำคุกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของโทษจำคุกที่ได้รับ  

และแบบพิเศษ ซึ่งมีเกณฑ์แยกย่อย 3 ข้อ คือ ต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไป, มีภาวะป่วย หรือ พิการ และจะต้องรับโทษแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษจำคุกที่ได้รับ หรือ ต้องโทษจำคุกมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งในกรณีของนายทักษิณ สามารถเข้าเกณฑ์ได้ทั้งแบบปกติ และแบบพิเศษ เพราะเป็นผู้ต้องขัง อายุมากกว่า 70 ปี และมีอาการป่วยร่วมด้วย

ซึ่งเมื่อเรือนจำพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์ข้างต้นแล้วก็จะเสนอเรื่องให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สำหรับ นายทักษิณ ได้รับการอภัยลดโทษ เหลือจำคุก 1 ปี ดังนั้น 1 ใน 3 คือ 4 เดือน แต่ตามกฎหมาย ใช้คำว่า "ต้องโทษจำคุกมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป" ดังนั้นจึงไม่สามารถยึดหลักเกณฑ์ 1 ใน 3 ได้ ต้องใช้เกณฑ์อย่างหลัง คือ ต้องโทษจำคุกมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป การยื่นขอมาก่อนถึงเกณฑ์ ก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับ นายทักษิณ ซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อใกล้ครบ 30 วัน ทางโรงพยาบาลตำรวจจะต้องส่งผลประเมินเรื่องสุขภาพ นายทักษิณ มายังเรือนจำ และกรมราชทัณฑ์ ก็จะพิจารณาจากความเห็นของแพทย์ ซึ่งอาจไม่ได้มีการประชุมร่วมกับนายแพทย์ใหญ่อย่างเป็นทางการ ถ้าหาก นายทักษิณ ยังมีอาการไม่ทุเลา หรือ แพทย์มีความเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาเฉพาะทางต่อเนื่อง เรือนจำฯ ก็จะพิจารณาจากความเห็นของแพทย์ดังกล่าว และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็จะอนุญาตให้พักรักษาตัวภายนอกเรือนจำต่อได้