ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณกัวเตมาลาเป็นมรดกโลก

View icon 23
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | 18.04 น.
รอบรั้วรอบโลก
แชร์
คณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีมติรับรองอุทยานแห่งชาติ ตากาลิกอาบาฮ์ (Tak'alik Ab'aj ) ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ยุคเมโสอเมริกัน ที่มีอายุราว 1,700 ปี ของกัวเตมาลา ซึ่งรู้จักในนามอารยธรรมชาวโอลเมก (Olmec) ยุคก่อนชาวมายัน ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นแหล่งที่ 3 แล้วของกัวเตมาลา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

โดยอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ความสูง 600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนทางลาดที่มีการระบายน้ำได้ดี ของแนวภูเขาไฟที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ รู้จักในนามเมืองแห่งแสงสว่างของชายฝั่งทางตอนใต้ โดยจักรวรรดิ โอลเมก (Olmec) เริ่มจางหายไปราว 400 ปีก่อนคริสตกาล

ในขณะที่ชาวมายันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และแย่งชิงการควบคุมเส้นทางการค้า และนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช 400 ถึง 900 ชาวมายันได้สร้างวัด และพระราชวังอันวิจิตรงดงามในอเมริกากลางและเม็กซิโกตอนใต้ ก่อนที่อารยธรรมต่าง ๆ ของชาวมายันจะหายสาบสูญไปอย่างลึกลับ