นักท่องเที่ยวแห่ชมเมืองศรีเทพ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จ.เพชรบูรณ์

View icon 8
วันที่ 25 ก.ย. 2566 | 05.02 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวแห่ชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หลังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

เป็นภาพของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เดินทางไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชบูรณ์ ที่เพิ่งได้เป็นมรดกโลกแห่งวัฒนธรรมแห่งใหม่ และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 4

ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจกับ ปราค์ต่าง ๆ อาทิ ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง นอกจากนี้ที่เป็นจุดสนใจที่สุดคือเขาคลังนอก ที่เป็นโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนโบราณสถานอื่นในประเทศไทย

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางคนที่ไปเที่ยวยังได้แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ เพื่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง