"อนุทิน" สั่งการบ้าน “ปภ.” ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางน้ำ

"อนุทิน" สั่งการบ้าน “ปภ.” ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางน้ำ

View icon 28
วันที่ 25 ก.ย. 2566 | 15.34 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
"อนุทิน" สั่งการบ้าน “ปภ.” ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางน้ำ ติดป้ายแจ้งเตือนหลายภาษา ตรวจสอบคำให้ถูกต้อง

วันนี้ (25ก.ย.66) ระหว่างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม และ มอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ได้กำชับหลายประเด็น ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเอลนีโญ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้งปีหน้า จึงขอให้จังหวัดเร่งกักเก็บน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้ตลอดปี

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอให้ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ รวมถึงเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัด

3. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอให้จังหวัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำหนดมาตรการ และแนวทางการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ให้มีป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางอพยพหลายภาษา ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้ว ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ และ ให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลประสานผู้ประกอบการจัดให้มี Lifeguard หรือ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชายฝั่ง เป็นต้น

4. ความปลอดภัยทางถนน ขอให้ยึดเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ให้เหลือ 12 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายใน พ.ศ. 2570  

5. การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ขอให้มุ่งเน้นให้ความรู้ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสาธารณภัย

"ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้ง และปัญหาอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งกระทบกับชีวิตประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องเตรียมความพร้อม ต้องมีแผนรับมือ และต้องมีแผนเผชิญเหตุอย่างทันท่วงที ขอให้เป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจัง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง