ผุดสายด่วน สกัดหลอกโอนเงินภายใน 1 ชั่วโมง

View icon 56
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 20.16 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ สกัดภัยทางไซเบอร์ หยุดการโอนเงินภายใน 1 ชั่วโมง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกประชาชนโอนเงิน โดยจะจัดตั้งศูนย์ One stop service หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ ที่สามารถปิดกั้นการโอนเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังประชาชนแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1441 โดยจะเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ที่ผ่านมา ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาภัยทางไซเบอร์ บางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย ประเมินความเสียหายในช่วงระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา มีคดีผุดขึ้นมากถึง 320,000 คดี มูลค่ากว่า 43,700 ล้านบาท หรือเฉลี่ยวันละ 80 ล้านบาท การทำงานป้องกันปราบปรามแบบเดิม ๆ คงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ จะเร่งยกระดับความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจับกุม หรือยึดทรัพย์ที่ต้นตอระดับหัวหน้า ที่ส่วนมากอาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งจะแก้กฎหมายที่เป็นปัญหา และเร่งคืนเงินให้ผู้เสียหายด้วย