ธารน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์ สูญเสียมวลน้ำแข็งต่อเนื่อง

View icon 28
วันที่ 29 ก.ย. 2566 | 05.22 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ธารน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์ สูญเสียมวลน้ำแข็งต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง