ฉลองเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

View icon 105
วันที่ 30 ก.ย. 2566 | 05.01 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดพิธีเฉลิมฉลองมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ เน้นการอนุรักษ์และเชิดชูโบราณสถาน เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

ฉลองเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้สำรวจสถานที่สำคัญ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก ได้แก่ โบราณสถานภายในเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานเขาคลังนอก กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดพิธีเฉลิมฉลองมรดกโลกในช่วงก่อนปีใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพมากขึ้น พร้อมบูรณาการงบประมาณพัฒนาเส้นทาง ถนน ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโบราณสถาน สวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวในการเข้าชม ตลอดจนความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อคงความโดดเด่น และคุณค่าในการเป็นมรดกโลกให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

ลุยตลาดสายมู ชูการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
นับถอยหลังโค้งสุดท้าย ท่องเที่ยวไทยไตรมาส 4 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เตรียมฉลองงานสมโภชพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ครบ 338 ปี ชูการท่องเที่ยวสายมู เรียนรู้แหล่งธรรมะ ประวัติศาสตร์อันล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจัดแสดง แสง สี เสียงทางวัฒนธรรม เที่ยวชมตลาดย้อนยุค อีกทั้งปลายปีนี้ เตรียมจัดงานนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาครั้งใหญ่ในไทย เพื่อบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ลง Guinness Book of World Records เคาะระฆังนำไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาระดับโลก

สำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบแสวงบุญ เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และอินเดีย มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในเวลา 10 ปี จากมูลค่ากว่า 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐใน ปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2576

ข่าวที่เกี่ยวข้อง