มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 19 แห่ง

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 19 แห่ง

View icon 12.3K
วันที่ 2 ต.ค. 2566 | 10.39 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 19 แห่ง ออกซฟอร์ด ครองอันดับ 1

วันนี้ (2 ต.ค. 66) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยได้เผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดย Times Higher Education โดยระบุว่า มีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับทั้งสิ้น 19 สถาบัน และมีสถาบันที่ได้อันดับดีขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับที่ 601 – 800 จากเดิม 801 – 1000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับที่ 801 – 1000 จากเดิม 1001 – 1200 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 1201 – 1500 จากเดิม 1501+

ส่วนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ที่อันดับ 801 – 1000 และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่อันดับ 1001 -1200

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ที่อันดับ 1201 – 1500

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ที่อันดับ 1501+

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯระบุว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการจัดอันดับในด้านอื่นในปีนี้ด้วย

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ของโลกประจำปี 2567 คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ด้านมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ติดอันดับ 2 – 5 ตามลำดับ

ทั้งนี้ Times Higher Education เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการวิจัย คุณภาพการวิจัย รายได้ทางอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ