เปิดภาพ 30 สามเณร เดินบิณฑบาต ในชุมชนชาวอินเดีย

เปิดภาพ 30 สามเณร เดินบิณฑบาต ในชุมชนชาวอินเดีย

View icon 110
วันที่ 15 ต.ค. 2566 | 10.11 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
30 สามเณร เดินบิณฑบาต ในชุมชนชาวอินเดีย ศึกษาวิถีชีวิต พร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางศาสนาพุทธ ตามเส้นทางสายธรรม 4 สังเวชนียสถาน
652b58941e0aa2.50871997.jpg

หลังจากนักเรียน 30 คน ที่ผ่านการทดสอบจากโครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ ได้เดินทางจากประเทศไทยเข้าพิธีบรรพชาสามเณร ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา

652b58947e53b2.10711584.jpg

ต่อมาช่วงเช้าของวันที่ 14 ตุลาคม สามเณรทั้ง 30 รูป ได้เดินบิณฑบาต ภายในหมู่บ้านชาวอินเดีย ใกล้วัดไทยพุทธคยา โดยเส้นทางในเดินบิณฑบาต จะผ่านชุมชน ตลาด วัด ก่อนจะเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรา ที่แห้งขอดตามฤดูกาล จนสามารถเดินข้ามได้ เพื่อไปที่บ้านนางสุชาดา

652b5893a5aea7.28677356.jpg

การพาสามเณรเดินบิณฑบาตผ่านชุมชน ตลาด วัด ข้ามแม่น้ำเนรัญชรานั้น ก็เพื่อให้สามเณรได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอินเดีย รวมไปถึงเป็นการฝึกสามเณรให้รู้จักอดทน อดกลั้นต่อสิ่งต่างที่เห็นตรงหน้า ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางศาสนาพุทธ ตามเส้นทางสายธรรม 4 สังเวชนียสถาน สถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน
652b5893754775.43711172.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง