LIVE : สุดเศร้า! ญาติรับร่างครูเจี๊ยบ เหยื่อลูกหลง

View icon 81
วันที่ 12 พ.ย. 2566 | 16.54 น.
News
แชร์
วันนี้ 12 พ.ย. 66 ที่นิติเวช รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ ญาติเข้ามารอรับศพ คุณครูเจี๊ยบ ครูสอนคอมพิวเตอร์ รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ ถูกลูกหลงกระสุนปืนเด็กช่าง ก่อนที่จะนำร่างขึ้นรถเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ จ.สุพรรณบุรี