คนไทยที่หลบหนีการสู้รบในเมียนมากลับถึงไทย

View icon 14
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 05.23 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - เมื่อคืนที่ผ่านมา คนไทย 266 คน ที่อพยพหนีการสู้รบจากประเทศเมียนมา ได้ถึงประเทศไทยแล้ว

โดยมีเที่ยวบินทั้งหมด 2 เที่ยวบิน ที่นำคนไทยจากเมืองเล้าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ไปพักคอยยังเมืองคุนหมิง ประเทศจีน จำนวน 266 คน เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีชาวฟิลิปปินส์ 6 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน ที่ขึ้นเครื่องกลับมาด้วย 

โดยหลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำคนไทยทั้งหมด 266 คน ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองโดยรถโดยสารที่บริเวณช่องลานจอดที่ 4 ซึ่งไม่ใช่ทางออกสำหรับผู้โดยสารทั่วไป เพื่อนำทั้งหมดไปศูนย์บูรณาการคัดกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคัดแยกกลุ่มที่ตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์และกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาออกจากกัน โดยกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนกลุ่มผู้ต้องหานั้น ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนชาวต่างชาติที่มีข้อมูลว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์จำนวน 6 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน ที่เดินทางกลับมาพร้อมกับคนไทยกลุ่มนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับทางสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์และสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ให้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว