ปปง. สั่งอายัด 349 ล้าน คดีหุ้นสตาร์ค หลังนายกฯ หงุดหงิดคดีล่าช้า

ปปง. สั่งอายัด 349 ล้าน คดีหุ้นสตาร์ค หลังนายกฯ หงุดหงิดคดีล่าช้า

View icon 55
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 12.22 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หลังนายกฯ ออกอาการเหวี่ยง คดีหุ้นสตาร์คอืด ล่าสุดคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ 349 ล้าน ส่วนคดีเพ็ญศรีชวนลงทุนทอง อายัดเพิ่มอีก 25 ล้าน

ความคืบหน้าหลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ตำหนิการทำงานที่ล่าช้าของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) วันนี้ (20 พ.ย.66) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และ โฆษก ปปง. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2566 วันที่  16 พ.ย.66 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

คดีฉ้อโกงประชาชน มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 374 ล้านบาท ดังนี้

คดีหุ้น STARK นายชนินทร์ กับพวก ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายชนินทร์เป็นประธานกรรมการบริษัทมีพฤติการณ์ ตกแต่งงบการเงินของบริษัท เพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมนำงบการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้   โดยคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน 16 รายการ เป็นเงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท

คดีนางเพ็ญศรีฯ กับพวก ฉ้อโกงประชาชน ชักชวนลงทุนธุรกิจทองคำแปรสภาพจากทองคำแท่งเป็นทองคำรูปพรรณ โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าความเป็นจริง ในตอนแรกก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนตรงตามเวลา แต่ภายหลังจะมีการเลื่อนการจ่ายและไม่มีการจ่ายในที่สุด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 1 รายการ เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ พร้อมดอกผล มูลค่า 25 ล้านบาท ทั้งนี้ คดีดังกล่าว ปปง. เคยอายัดบัญชีเงินฝากไว้แล้ว 103 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง