ธ.ก.ส.พร้อมโอน! เงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช็กช่องทางตรวจสอบที่นี่

ธ.ก.ส.พร้อมโอน! เงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช็กช่องทางตรวจสอบที่นี่

View icon 802
วันที่ 23 พ.ย. 2566 | 15.20 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เงินช่วยเหลือชาวนา ธ.ก.ส.พร้อมโอน เงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช็กช่องทางตรวจสอบที่นี่

หลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 2566/27 โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67

อัปเดทเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด มีรายงานข่าว นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าบอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท คาดว่าจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้า โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะแถลงรายละเอียดและเปิดงานในวันที่ 28 พ.ย. 2566

โดยสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

เงินช่วยเหลือชาวนา

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยชาวนา ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เงินช่วยเหลือชาวนา