หนี้ครัวเรือนพุ่ง ทั้งหนี้บ้านและบัตรเครดิต

View icon 50
วันที่ 27 พ.ย. 2566 | 11.37 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ภาวะหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น ในกลุ่มหนี้สินการผ่อนชำระบ้าน และที่อยู่อาศัย และหนี้บัตรเครดิต

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ฯ เผยหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 2 ของปี 2566 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 3.6% เป็นมูลค่าหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 16.07 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 90.6% ของ GDP พบว่าสินเชื่อทุกประเภทขยายตัวเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ เป็นค่าบ้าน ค่าคอนโดมิเนียม และหนี้บัตรเครดิต ได้แก่ สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก

นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการและเลขานุการสภาพัฒน์ฯ ระบุว่า ที่น่าเป็นห่วงคือ ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนลดลง โดยหนี้เสีย (NPLs) คิดเป็นเงิน 1.47 แสนล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 2.68% ทั้งหมดนึ้ควรให้ความสำคัญกับ ความเสี่ยงในการติดกับดักหนี้ของเกษตรกรไทย จากมาตรการพักหนี้ของรัฐบาล เพราะจากผลการศึกษาพบว่า มาตรการดังกล่าวไม่สามารถลดหนี้ของเกษตรกรได้ เพราะผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้ ก็ยังมีรายได้จากการทำเกษตรไม่พอกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก

ส่วนเรื่องขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เลขาฯ สภาพัฒน์ ระบุว่า คงต้องรอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ หรือไม่ก็สัปดาห์หน้า แต่คาดว่าจะไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ แต่อาจดูไปที่ข้าราชการเข้าใหม่ บรรจุเข้ารับราชการ ฐานเงินเดือนอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาคเอกชน