เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า

เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า

View icon 58
วันที่ 27 พ.ย. 2566 | 12.04 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมควบคุมโรค เตือนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อาจะเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้า และมีภาวะวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย

(27 พ.ย.66) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ หากเสพติดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายส่วน ทั้งต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาทและสมอง

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาพจิต พบว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2.10 เท่า และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่บ่อยครั้ง ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า และจะมีภาวะวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่จะรุนแรงยิ่งขึ้น

กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนที่คิดจะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่สูบอยู่ในปัจจุบัน ควรเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งต่อตัวผู้สูบและคนใกล้ชิด ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการช่วยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ 2 ช่องทาง คือ

1) สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน
2) ขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 ฟรี หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3850

ข่าวที่เกี่ยวข้อง