โอนแล้ว เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 เกษตรกรตรวจสอบเงินเข้า โอน 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค

โอนแล้ว เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 เกษตรกรตรวจสอบเงินเข้า โอน 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค

View icon 726
วันที่ 28 พ.ย. 2566 | 09.43 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็กเลยเงินช่วยเหลือชาวนา โอนแล้ว ไร่ละ 1000 เกษตรกรตรวจสอบเงินเข้า โอน 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ 28 พ.ย. นี้

อัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนา นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการ ธ.ก.ส โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาล โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67

พร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 รอบ เริ่มตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566


เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาได้ 

- แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง
- จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family


สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

เงินช่วยเหลือชาวนา

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยชาวนา ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เงินช่วยเหลือชาวนา