ปิดผับตี 4 ป.ป.ส.เข้มยาเสพติดในผับบาร์ ปล่อยมั่วสุมโดนปิดครั้งละ 30 วัน

ปิดผับตี 4 ป.ป.ส.เข้มยาเสพติดในผับบาร์ ปล่อยมั่วสุมโดนปิดครั้งละ 30 วัน

View icon 55
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 07.43 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ปิดผับตี 4 กระตุ้นเศรษฐกิจ ป.ป.ส.เข้มยาเสพติดในผับบาร์ กางสถิติจับยาเสพติดในสถานบันเทิง  กทม. 8 ร้าน มีเรื่องร้องเรียนกว่า 27 เรื่อง ปล่อยมั่วสุมโดนปิดครั้งละ 30 วัน

ปิดผับตี 4 วานนี้ (29 พ.ย.66) พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณธกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หารือเตรียมแนวทางและมาตรการในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยของสังคม และปัญหายาเสพติด ตามนโยบายการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 น. ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

จากข้อมูลพบว่ายาเสพติดที่มักจะตรวจพบในสถานบันเทิงต่าง ๆ  และเป็นที่นิยมในหมู่นักเที่ยวราตรี คือ ยาอี คีตามีน Happy water สถิติปี 2566 มีการตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบันเทิง ในพื้นที่ กทม. มากถึง 8 ร้าน และพบเรื่องร้องเรียนยาเสพติดในสถานบันเทิงกว่า 27 เรื่อง ในพื้นที่ 16 เขต

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร หรือ ศอ.ปส.กทม. และ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการควบคุมให้สถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาตดังกล่าวดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม  มาตรการควบคุมต้องทำอย่างเคร่งครัด หากพบสถานบริการใดมีการปล่อยปะละเลย ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานที่ของตนเอง เช่น ปล่อยให้มีการมั่วสุม ครอบครอง ซื้อขายยาเสพติด ป.ป.ส. สามารถใช้อำนาจในกรณีเร่งด่วน พิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ครั้งละไม่เกิน 30 วัน หากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกลงโทษเช่นกันไม่มีการละเว้น

หลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กทม. ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย บช.น. ป.ป.ส. กรมควบคุมโรค และ กทม. รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการใน 3 มาตรการ คือ
1. มาตรการบุคคล ควบคุมดูแล สอดส่อง พนักงานสถานประกอบการไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมจัดทำข้อมูลประวัติ
2. มาตรการสถานที่ ให้มีการจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์พิษภัยของยาเสพติด
3. มาตรการเฉพาะ คือเมื่อการพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ทำบันทึกรายงานแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

และจะมีการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรการควบคุมการขยายเวลาเปิดสถานบริการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและปัญหายาเสพติด ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง