6 ธ.ค.นี้ เอกชนประชุมค้านขึ้นค่าไฟฟ้า

View icon 55
วันที่ 3 ธ.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ภาคเอกชน 3 สถาบัน นัดหารือวาระร้อน ค่าไฟฟ้า งวดหน้าพุ่ง วิตกกระทบภาคการผลิต และการลงทุน จี้รัฐฐาลเร่งแก้ปัญหา

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร.ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นี้ ภาคเอกชนจะหารือวาระเร่งด่วน เรื่องค่าไฟฟ้า เพราะการปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวดหน้า ถือเป็นเรื่องช็อกรับปีใหม่ ของภาคการผลิต สร้างความวิตกกังวลอย่างมาก มองว่า เรื่องนี้รัฐบาลต้องรีบแก้ไข ตามที่ภาคเอกชนเคยเสนอให้ตั้ง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ช่วยกันวางแผน หาทางออกที่จะนำไปสู่การปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เห็นว่า ควรคงอัตราเรียกเก็บค่าไฟฟ้าไว้ที่ 3 บาท 99 สตางค์ก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระมากจนเกินไป เช่นเดียวกับผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังกระทบต่อภาคการลงทุนอีกด้วย ค่าไฟฟ้าที่แพงกว่าหลายๆประเทศใกล้เคียง ทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันในการดึงดูกนักลงทุนลดลง

ซึ่งหากมีการขยับขึ้นค่าไฟฟ้า จะกระทบมากถึง 45 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มเคมี, กลุ่มเหล็ก รวมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภคด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง