เคาะแล้ว! ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ

View icon 69
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 16.37 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง มีมติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยขึ้นสูงสุด 370 บาทต่อวัน ที่จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ ไตรภาคี ที่กระทรวงแรงงาน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 เพิ่มในอัตราวันละ 2-16 บาท (เฉลี่ยร้อยละ 2.37) แบ่งเป็น 17 อัตรา โดยอัตราสูงสุด เป็นจังหวัดภูเก็ต อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 370 บาท รองลงมามีอยู่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร อัตราค่าจ้าง 363 บาท

ส่วนจังหวัดชลบุรี และระยอง อยู่ในลำดับที่ 3 อัตราค่าจ้าง 361 บาท โดยอัตราต่ำสุด คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา อัตราค่าจ้าง 330 บาท เป็นต้น เบื้องต้นจะมีการจะนำมติเข้าที่ประชุม ครม.วันที่ 12 ธันวาคมนี้ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ขณะที่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทํางาน สามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น