สถานบริการทั่วประเทศ เปิดฉลองปีใหม่ 31 ธ.ค.66 - (06.00 น.) 1 ม.ค.67

View icon 134
วันที่ 11 ธ.ค. 2566 | 20.02 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ -  เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ยันเช้า กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงเปิดสถานบริการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 06.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ที่คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ทัน 15 ธันวาคมนี้ จะเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด และพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ คือ สถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ก็สามารถเปิดบริการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ได้เช่นกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่าในวันที่ 31 ธันวาคมไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันปีใหม่คือ  1 มกราคม 2567 ได้ด้วย