กลุ่มเพื่อนผู้ป่วยซึมเศร้า ยื่นหนังสือต่อ สปสช.

View icon 72
วันที่ 25 ธ.ค. 2566 | 13.35 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กลุ่มเพื่อนผู้ป่วยซึมเศร้า และเครือข่าย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. มี 7 ข้อเสนอ หลัก ๆ ขอให้ สปสช. เพิ่มยาต้านอาการซึมเศร้า และยาจิตเวช ซึ่งเป็นยาที่ดีกว่ายาในระบบขณะนี้, ขอให้แก้ปัญหาการเรียกเก็บค่ายาส่วนต่างเพิ่มเติมจากผู้ป่วย และขอให้ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและจิตเวชที่ไหนก็ได้ เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงบริการ และการส่งต่อข้ามเครือข่าย