LIVE : พรรคก้าวไกล แถลงหลังศาล อ่านคำวินิจฉัย คดี ม.112

View icon 119
วันที่ 31 ม.ค. 2567 | 16.59 น.
News
แชร์
วันนี้ 31 ม.ค. 67 พรรคก้าวไกล แถลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ล้มล้างการปกครอง เผยพรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด  กังวลคำวินิจฉัยวันนี้กระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาว