ปัตตานีสุ่มตรวจ 2 จุด เจอรถบรรทุกน้ำหนักเกินทั้งสองที่

ปัตตานีสุ่มตรวจ 2 จุด เจอรถบรรทุกน้ำหนักเกินทั้งสองที่

View icon 275
วันที่ 1 ก.พ. 2567 | 13.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ป.ป.ช.สุ่มตรวจรถบรรทุกน้ำหนักเกินในปัตตานี 2 จุด เจอทั้งสองที่ ขนดิน-ทราย น้ำหนักเกินกำหนดทะลุ 30 ตัน

ปัตตานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายธีรชัย สุขเกษม ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์ การตั้งด่านสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกหนักเกินของกรมทางหลวง โดยมีนายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผอ.แขวงทางหลวงปัตตานี ตำรวจทางหลวงปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตั้งด่านสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักโดยใช้เครื่องตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินจนเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย และติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินของสำนักงาน ป.ป.ช.

โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การตั้งด่านสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักบนถนนทางหลวงหมายเลข 43 บริเวณพื้นที่ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จากการสังเกตการณ์การตั้งด่านสุ่มตรวจพบมีรถบบรรทุกสิบล้อบรรทุกดินวิ่งผ่าน เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้รถบรรทุกวิ่งเข้าเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ (Spot Check)  ซึ่งผลการตรวจชั่งน้ำหนักพบว่า รถบรรทุกมีน้ำหนักรวม 36,800 กก. ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงได้ดำเนินการจับกุมนำตัวผู้ขับขี่และรถบรรทุกส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองจิก ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายรถบรรทุกสิบล้อดังกล่าว เป็นชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ใช้ยาง 10 เส้น กฎหมายกำหนดให้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกินกว่า 25,000 กก. แต่จากการตรวจชั่งมีน้ำเกินตามที่กฎหมายกำหนดมา 11,800 กก.

ต่อมาช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามการตั้งด่านสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักบนถนนทางหลวงหมายเลข 42 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยจากการสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักสามารถจับกุมรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกทราย วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าว จึงได้ส่งสัญญาณให้เข้าเครื่องตรวจชั่งน้ำหนัก ซึ่งผลการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อดังกล่าวมีน้ำหนักรวม 37,750 กก. เกินกว่าพิกัดตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับรถประเภทนี้มา 12,750 กก. จึงได้จับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สายบุรี ดำเดินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามสังเกตการณ์ตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดำเนินการการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
      
ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้อเสนอแนะดังนี้
1. การบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเอาผิดและลงโทษผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ำหนักเกินอย่างเป็นรูปธรรม
2. พิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมกำกับดูแลถนนในแต่ละเขตความรับผิดชอบอย่างบูรณาการ
3. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
4. ให้มีการออกมาตรการให้รถบรรทุกมีใบชั่งระบุน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ต้นทาง
5. ผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินการ เช่น High-speed weigh-in-motion; HSWIM และ Bridge weigh-in-motion; BWIM
6. เพิ่มมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต